• A
  • Ajoväylien korkeudetAutohallin korkeus on 2,4 metriä ja Hiitin lastauslaiturin korkeus 3,8 metriä.
  • AvaimetRakennuksessa kuljetaan pääsääntöisesti kulunvalvonta-avaimilla. Osa yritysten omista tiloista on lukittu mekaanisin avaimin, ja yritysten omia avaimia hallitsee yrityksen turvallisuusvastaava. Kiinteistön yhteisten tilojen avaimia hallitsee aulapalvelu. Lisäavaintilauksia ja lukitusmuutoksia koskevissa asioissa, ota yhteys toimitilajohtoon. Lisäavaimien hankintakustannus veloitetaan tilaajalta.
  • H
  • HuoltoyhtiöDerbyn huoltoyhtiönä toimii Leppävaaran kiinteistöhoito Oy. Kiinteistöjen vikatilanteissa voit soittaa huollon päivystykseen p. 044 242 5355.
  • HälytyksetKiinteistön kaikki ulko-ovet ja erikseen määritellyt sisätilojen ovet on kytketty hälytysjärjestelmään. Ovien vääränlainen käyttö aiheuttaa hälytyksen vartioliikkeeseen. Turhia hälytyksiä aiheutuu, jos ovi avataan lukon vääntimellä eikä käytetä avauspainiketta tai jos kulunvalvontaovea pidetään auki yli 60 sekuntia. Kulunvalvontaovea ei saa teljetä auki ja on pidettävä huoli, että ovi myös sulkeutuu kunnolla (etenkin ovet, joissa ei ole ovipumppuja). Jos halutaan kuljettaa tavaraa ovista siten, että oven on oltava auki yli 60 sekuntia, tulee etukäteen ottaa yhteyttä toimitilajohtoon. Mikäli ohjeiden vastainen ovien käyttö aiheuttaa vartioliikkeen turhan hälytyskäynnin kiinteistöllä, veloittaa kiinteistö tästä aiheutuneet kustannukset täysimääräisesti siltä yritykseltä, jonka henkilökunta hälytyksen on aiheuttanut.
  • HätäpoistumistietKohteen hätäpoistumistiet on merkitty hätäpoistumisvaloilla. Lisäksi alkusammutuskaluston sijainti on merkitty asianmukaisin tarramerkinnöin.
  • HätätilanteetYritysten tiloissa on ensiapukaappeja, joista löytyy esim. laastareita ja sidetarvikkeita pienten vammojen hoitoon. Derby Business Parkin ensiapupiste sijaitsee B-talon aulapalvelussa.   Hätätilanteessa ota yhteys: Hätäkeskus 112 Kerro puhelimessa rauhallisesti:  
   • Mitä on tapahtunut
   • Missä on tapahtunut
   • Onko ihmisiä vaarassa
   • Vastaa selkeästi kysymyksiin
   • Katkaise puhelu saatuasi lupa
     Opasta auttaja paikalle. Derby Business Parkin osoite on Tarvonsalmenkatu 13-19, 02600 Espoo.  
  • I
  • IltatilaisuudetYrityksen yhteyshenkilön tai turvallisuusyhteyshenkilön tulee hyvissä ajoin etukäteen ilmoittaa aulapalveluun yrityksensä tiloissa järjestettävistä ilta- ja viikonlopputilaisuuksista. Aulapalvelu tiedottaa vartiointiliikkeelle poikkeusaikatauluista. Aulapalveluun tulee ilmoittaa, mistä ovista illan aikana kuljetaan, sekä tilaisuuden yhteyshenkilön yhteystiedot. Lisätietoja  saat aulapalvelupisteestä.
  • J
  • JätehuoltoDerby Business Parkin jätehuollosta huolehtii SITA Oy. Derbyn kiinteistöjä palveleva jätehuone sijaitsee Hiitin lastauslaiturin yhteydessä.
  • K
  • Kellarikerroksen karttaKellarikerros
  • KokoustilatKokous- ja neuvottelutilat sijaitsevat Spurtin 1. kerroksen neuvottelumaailmassa. Neuvottelutilojen vuokrauksesta vastaa Fazer Food Services Oy (derby@fazerfoodco.fi / 040 670 9016). Voit myös varata neuvotteluhuoneita suoraan Fazerin tilavarausjärjestelmän kautta. Kullakin Derbyn käyttäjällä on olemassa tilavarausjärjestelmään yrityskohtaiset tunnukset. Lisätietoja järjestelmästä ja tukea kirjautumiseen on saatavissa sähköpostitse osoitteesta ravintolatuki@fazer.com.  
  • KorjauksetMikäli kohtaat kiinteistöissä korjaustarpeita tai puutteita kiinteistön järjestelmien toiminnassa, ole yhteydessä huoltoyhtiöön.
  • KulunvalvontaKiinteistössä toimii kulunvalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmä. Rakennuksessa normaalisti liikuttaessa henkilöstö tarvitsee vain kulunvalvonta-avaimen. Jokainen yritys on itse määritellyt henkilöstönsä kulkuoikeudet omiin tiloihinsa. Rakennuksen yleisissä tiloissa kulkuoikeudet on sallittu koskemaan vain niitä tiloja ja reittejä, joita tarvitaan kulkemiseen yrityksen omiin tiloihin tai Derby Business Parkin yhteisiin palveluihin. Kulkuoikeuksista vastaa koko rakennuksen osalta toimitilajohto, jonka alaisuudessa on kulunvalvontajärjestelmän pääkäyttäjä. Jokaisesta yrityksestä on nimetty henkilö kulunvalvontayhteyshenkilöksi, joka saa tilata kulkuoikeuksia tämän yrityksen tiloihin. Yrityksen kulunvalvontayhteyshenkilö tilaa muutokset sähköisen tilauslomakkeen avulla suoraan kulunvalvonnan pääkäyttäjältä. Tutustu myös kohtaan avaimet.  
  • KuntosaliDerby Business Parkin kuntosali palvelee Spurtin kellarikerroksessa maanantaista sunnuntaihin klo 05:00 - 23:00. Kulkutunnistetta käyttämällä on kuntosalia mahdollista käyttää myös ilta- ja viikonloppuaikaan.
  • KynttilätKynttilöiden polttaminen Derby Business Parkissa on ehdottomasti kiellettyä.
  • L
  • LämpötilatNeuvottelutilojen lämpötilaa on mahdollista säätää+/- kolme astetta oven vieressä olevasta säätöpaneelista. Huoltoyhtiö antaa tarvittaessa käytönopastusta.
  • O
  • OngelmajäteOngelmajätteitä ei saa tuoda kiinteistön jätetilaan, vaan jokainen käyttäjä vastaa itse mahdollisten ongelmajätteiden poiskuljettamisesta.
  • P
  • PaloturvallisuusRakennuksissa on paloilmoitinjärjestelmä, johon kuuluu paloilmoituspainikkeita ja palokelloja. Rakennuksiin on sijoitettu ohjekyltein osoitettuihin paikkoihin alkusammutuskalustoa. Rakennuksissa on painovoimainen savunpoistojärjestelmä, jonka keskus sijaitsee paloilmoitinkeskuksen vieressä B-talon ensimmäisessä kerroksessa. Savunpoistoluukkujen laukaisupainikkeet sijaitsevat portaikoissa, ensimmäisen kerroksen sekä kellarikerroksen tasossa. Savunpoisto tapahtuu pelastustyönjohtajan käskystä. Lisäksi ensimmäisen kerroksen serveritilassa on oma erillinen palosammutusjärjestelmänsä. Kiinteistöissä järjestetään määräajoin poistumisharjoituksia sekä kerran vuodessa palotarkastajan viranomaistarkastus. Lisäksi suositellaan, että yritykset järjestävät itsenäisesti omia sisäisiä harjoituksia ja palotarkastuksia. Paloilmoitinlaitteiden testaus suoritetaan kerran kuukaudessa.
  • PelastussuunnitelmaA-talo, Hiitti B-talo, Spurtti C-talo, Voltti
  • Pienet korjauksetPienet korjaustarpeet yms. voidaan ilmoittaa suoraan huoltoyhtiöön.
  • Piha-alueen opaskarttaPiha-alueen opaskartta
  • PolkupyörätDerbyn polkupyörien sisäsäilytykselle on olemassa tilat Paalun kellarikerroksessa. Reitti polkupyörien säilytysalueelle ja kuva telineistä.
  • PukuhuoneetMiesten ja naisten pukuhuoneet sijaitsevat kellarikerroksissa.
  • Pukuhuoneiden lokerokaapitHiitin ja Spurtin pohjakerroksten pukuhuoneissa on lokerokaappeja, joita on mahdollista lainata yhdeksi päiväksi kerrallaan. Kaapin avain tulee päivän päätteeksi palauttaa kaapin oveen. Kaappeja ei saa ottaa vakituiseen käyttöön.
  • T
  • TulityötTulitöitä ovat kaikki ne työt, joissa käsitellään avotulta: hitsaaminen, polttoleikkaaminen, katkaisulaikan käyttö, kuumailmasaumaajan käyttö, muu avotulta, kipinöintiä tai kuumaa ilmaa tuottava laite tai työ. Tulitöille tulee ennakkoon hakea tulityölupa ja tulityön suorittajalla tulee olla voimassaoleva tulityökortti. Luvan saaja vastaa myös jälkivartioinnista. Tulityöluvan myöntää kohteen huoltomies.
  • V
  • VIP-edustustilatVIP-EDUSTUSTILOJEN KÄYTTÖOHJEET JA -EHDOT
  • ValaistusDerbyn tilojen valaistus toimii liiketunnistimilla. Mikäli alueella ei ole liikettä 20 minuuttiin, valot sammuvat.
  • VesivahinkoJos havaitset vesivahingon, toimi seuraavasti. Pyri katkaisemaan vedentulo vuotokohteesta, jos se on mahdollista. Katkaise myös sen läheisyydestä sähköt. Pyri minimoimaan vahingot. Ilmoita vesivahingosta välittömästi huoltoyhtiön palvelukeskukseen ja normaalina työaikana aulapalveluun