Derbyn uusissa tiloissa on monipuoliset mahdollisuudet lajitella jätteet siten, että mahdollisimman suuri osa syntyvistä jätteistä saadaan ohjattua uudelleen hyödynnettäväksi materiaalina. Jokaisen vuokralaisen tulee järjestää jätteiden keräys omissa tiloissaan ja sopia jätteiden kuljetuksesta kiinteistön jätetilaan esimerkiksi siivousliikkeen kanssa. Kerrosten keittiöissä allaskaapeissa on neljä keräysastiaa, joihin kerättävät jätteet kukin vuokralainen voi itse päättää.

Derby Business Parkin yhteinen jätetila sijaitsee Hiitin ensimmäisessä kerroksessa lastauslaiturin vieressä. Jokainen yritys vastaa tuottamiensa jätteiden toimittamisesta jätetilaan ja siellä kullekin jätelajille osoitettuun astiaan. Kiinteistö hoitaa jätteiden poiskuljetuksen tästä tilasta.

Jätetilassa tulee noudattaa yleistä siisteyttä!

Alta voit ladata kiinteistössä kerättävien jätejakeiden lajitteluohjeet:

Yhteystiedot:

SITA Oy
010 5400