SIIRTYMINEN ympäristölle VIHREÄMPIIN TOIMITILOIHIN ON MYÖS SIIRTYMINEN TALOUDELLISESTI KANNATTAVAMPAAN.

Derby ilmakuva Vermon puolelta, jossa näkyy koko yrityspuiston kolme rakennusta ja parkkitalo

Suunta

YMPÄRISTÖARVOISTA YRITYKSEN STATUSSYMBOLI

Yritysten ajatusmaailmassa on siirrytty vahvasti ympäristöystävällisempään suuntaan ja trendi näkyy myös kasvaneessa kysynnässä vihreämpiin toimitiloihin. Suurten kansainvälisten yritysten tehdessä huomattavia muutoksia toimintatavoissaan vihreämpään suuntaan on ympäristöarvoista tullut statussymboli yrityksille.

Jopa 40% kaikista maailman CO2-päästöistä syntyy rakentamisesta ja 20% rakennusten ylläpidosta. Tulevina vuosikymmeninä maapalloon kohdistuva rasitus vain lisääntyy kasvavan väestömäärän ja elintason sekä teollistumisen myötä. Onneksi moni yritys pyrkii sijoittamaan ja sijoittumaan vihreämpiin toimitiloihin toimien näin suunnannäyttäjinä myös muille yrityksille. Siirtyminen vihreämpiin toimitiloihin on myös siirtyminen taloudelliseen kannattavuuteen. Suorien taloudellisten hyötyjen kuten pienempien hoitokulujen ja työntekijöiden vähentyneiden sairauspoissaolojen sekä tuottavuuden lisääntymisen lisäksi kaikki tulevat valtiolliset ja kansainväliset säädökset puoltavat ympäristöystävällisempiä toimintatapoja. Niin kiinteistön omistajat, rakentajat kuin vuokralaisyrityksetkin tulevat kohdistamaan tulevaisuuden toimitilapäätöksiä vihreämpiin tiloihin.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) on tunnettu ja laajasti käytössä oleva rakennusten ympäristöluokitus. Sertifioinnissa rakennusprojektia arvioidaan kuudella eri kriteerillä: kestävä maankäyttö, tehokas vedenkäyttö, energian käyttö, materiaalien valinta ja kierrätys, sisäilman olosuhteet ja innovaatiot suunnitteluprosessissa. Näillä toimenpiteillä tähdätään rakentamisen ja rakennuksen käytön ympäristövaikutusten vähentämiseen. Korkeimmat pisteet Derby saavutti energian käytössä ja suunnitteluinnovaatiossa.

 

Derby Leed Platinum 2013 sertifikaatti
Katolle asennettu 163 aurinkopaneelia.
Kunttaa kiinteistön edustalla
Pihalle istutettua kunttaa ei tarvitse kastella lainkaan.
Derby työmatkapyöräilijä matkalla
Työmatkapyöräilijän unelmakohde.

(Delmas, Magali A. And Pekovic, Sanja 2012)

Yritykset, jotka omaksuvat tiukemmat ympäristötavoitteet, omaavat myös korkeamman tuottavuuden - keskimäärin 16% korkeamman kuin ei-vihreät yritykset.

Useat tutkimukset osoittavat työntekijöiden tuottavuuden kasvavan kun työympäristön viihtyisyyteen on kiinnitetty huomiota. Esimerkiksi parempi ilmanvaihto paransi tuottavuutta + 11%, hyvin suunniteltu valaistus + 23% ja luonnonvalon läheisyys + 18%. Hiljattain toteutetun tutkimuksen tulokset osoittavat LEED-sertifioitujen rakennusten työntekijöiden olevan tuottavampia ja sitoutuneempia työhönsä kuin saman organisaation eri toimipisteessä töitä tekevät kollegat. Samoin yritysten hoitokulut yhtä työntekijää kohden olivat merkittävästi pienemmät kuin tavallisessa toimistossa työskentelevillä (Conlon & Glavas, 2012).

innovatiivinen rakennus- ja ympäristöajattelu näkyy ja tuntuu kaikkialla derbyssä.

Ympäristö on pyritty palauttamaan mahdollisimman paljon alkuperäistä vastaavaan tilaan rakennustöiden jäljiltä. Viheralueiden yhteenlaskettu pinta-ala koko tontin pinta-alasta on jopa 37% ja kaikki istutusalueet ovat luonnonmukaisia. Tontille istutettu kuntta koostuu normaalista metsän aluskasvillisuudest kuten mustikoista sekä puolukoista  ja se on pelastettu metsästä hakkuille meneviltä alueilta.

Pihalla kasvavien mustikoiden ohi aulaan saavuttaessa infonäytöt kertovat reaaliaikaisesti päivittäisestä energiakulutuksesta. Tilojen led-valaistusta ohjataan läsnäoloanturien avulla ja elektroniset hanat kuluttavat 20% vähemmän vettä. Maksaruoho viherkatoilla on paitsi miellyttävä katseltavaa, myös suojaa rakennusta ja lisää luonnon monimuotoisuutta. Katoilla olevat aurinkopaneelit tuottavat suuren osan valomainosten tarvitsemasta energiasta.

Derbyn lounasravintolassa käytetään ainoastaan vastuullisesti tuotettuja ruoka-aineita. Kotimaisten raaka-aineiden osuus on n. 70%, jossa on kausiluontoista vuodenajoista johtuvaa vaihtelua. Fazer on myös omalla Wicked Rabbit -kasvisruokakonseptillaan tukemassa kasvisten käytön lisäämistä kestävän ruokailun saralla. Elämyksellinen ja herkullinen konsepti on otettu ilolla vastaan derbyläisten kasvis- ja sekasyöjien keskuudessa.

Lepakoiden lentoreitti kulkee moottoritien yli juuri Derbyn kohdalla, mikä on huomioitu jo rakentamisen kartoitusvaiheessa.
Derbyn tontilta löytyy pieni luonnonsuojelualue, jossa kasvaa harvinainen keltamatara.

espoo on
kansainvälisen vertailututkimuksen
mukaan euroopan
kestävin kaupunki

Kylmästä ilmastosta ja korkeasta elintasosta huolimatta Espoo on kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Euroopan kestävin kaupunki. Yli 140 eurooppalaisen kaupungin tutkimus osoittaa, että Espoo on väestönmäärän voimakkaasta kasvusta huolimatta onnistunut pitämään kehityksen kestävänä. Espoon vahvuuksiksi tutkimuksessa nousivat erityisesti osaaminen, turvallisuus ja luonto.

Tarvonsalmenkatu 13-19, 02600 Espoo
Aulapalvelu 050 544 5686, aula@derby.fi